Trình tạo Sơ đồ trang web XML

Tạo sơ đồ trang web miễn phí cho website của bạn. Quét đến 250 trang!

Câu hỏi thường gặp

Sơ đồ trang web là gì?

Sơ đồ trang web là một tệp chứa các đường link đến những trang quan trọng nhất trên trang web của bạn để các công cụ tìm kiếm và trình thu thập thông tin web dễ tìm thấy. Chúng có thể ở định dạng HTML, TXT, RSS hoặc XML.

Vì sao nên dùng Sơ đồ trang web?

Sơ đồ trang web có lợi cho SEO. Giao thức Sơ đồ trang web được tạo ra vào năm 2006 và đã được chấp nhận rộng rãi bởi nhiều công cụ tìm kiếm bao gồm Google, Cốc Cốc, Yahoo, Bing.

Sơ đồ trang web trông như thế nào?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
   <loc>http://www.example.com/</loc>
   <lastmod>2005-01-01</lastmod>
   <changefreq>monthly</changefreq>
   <priority>0.8</priority>
  </url>
</urlset>

Trang của tôi có cần Sơ đồ trang web không?

Không cần thiết. Sơ đồ trang web đặc biệt hữu ích cho các website lớn có nhiều trang và hình ảnh, còn những website nhỏ hơn có thể không cần chúng để được lập chỉ mục đầy đủ.

Tải lên sitemap.xml ở đâu?

Đặt sơ đồ trang web trong thư mục gốc của máy chủ của bạn tại https://example.com/sitemap.xml. Thông thường, thư mục này có tên là /public_html hoặc /httpdocs.

Sau đó, thông báo cho các công cụ tìm kiếm bằng cách sử dụng công cụ quản trị web của họ: